I 2015 økes støtten fra Enova


Støtten heter Enovatilskuddet og blir rettighetsbasert. Det betyr at man slipper å søke i forkant, det holder at man oppfyller kravene til dokumentasjon i etterkant. Enovatilskuddet gjelder både de som eier bolig i dag og de som bygger nytt. Det er kun satt av penger i statsbudsjettet for 2015 så langt, så sluttkundene bør investere i 2015.


Her er noen av tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet:

  • Luft-vann: Mellom 10.000 og 20.000 kr i støtte
  • Bergvarme: Mellom 20.000 og 30.000 kr i støtte
  • Avtrekksvarmepumpe: Mellom 10.000 og 20.000 kr i støtte
  • Fjerning av oljefyr eller tank: Opp til 10.000 kr i støtte
  • Solfanger: Fra 8.000 kr i støtte
  • Elproduksjon (solceller og vind): Fra 10.000 kr i støtte

Rørvakt

Behøver du hjelp ved alvorlige hendelser,
ring 51 68 23 00.

(Gjelder ikke Egersund og Tau)

Minstesats for rørvaktoppdrag er 4950,-. Kilometer kommer i tillegg.

Enovatilskuddet


I 2015 økte støtten fra Enova

Les mer