TTE-samarbeid

Sig. Halvorsen, Rønning Elektro, Energi & Miljø

Totalteknisk entreprise

Sig. Halvorsen + Rønning Elektro + Energi & Miljø = TEQVA

TEQVA er "3 tekniske - spesialister i tett samarbeid” som leverer teknisk totalentrepriser i mange typer nærings og industribygg. Se mer på www.teqva.no

Gjennom årene har vi utviklet gode relasjoner og administrative systemer innenfor alle fagområder, og som gruppe har vi gjennom flere år vist oss som en solid tilbyder av disse tjenestene. Både hver for oss og i sammen har vi lange tradisjoner for levering til private og offentlige byggherrer.

TEQVA leverer tjenester innenfor tekniske energiløsninger, styring og inneklima. Vår felles ambisjon er å levere morgendagens løsninger i dag. Dette gjøres med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra prospekt til ferdig bygg og gjennom hele driftsfasen.

Vi har de seneste år utviklet systemer som gjør oss i stand til og lever de mest moderne anleggene som du kan få i dag. I våre anlegg "lever" de tekniske systemene i samspill. Kapasitet på systemer reguleres trinnløst opp og ned etter behov i bygget. Energi flyttes, lagres og brukes ofte flere ganger i forskjellige temperaturområder. Alt overvåkes og styres av et felles sentralt driftskontrollanlegg, som kan overvåkes og betjenes fra alle pc-er med tilgang til internett.

TTE

Vi har alle sentrale godkjenninger fra BE av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

Sammen er vi ledende innenfor våre fagområder når vi tilbyr tekniske totalentrepriser. Vi er også størst på kapasitet for prosjektering, planlegging samt gjennomføring i vår region. Dette gjør oss i stand til å påta oss prosjekter fra de aller minste til de største og mest krevende tekniske totalentrepriser. Våre tre selskaper har i underkant av 400 høyt kvalifiserte ansatte i regionen.

Dette har gjort oss til en solid aktør i bransjen, med solid økonomi, og gode rutiner for å levere bedre enn forventet. 

Vi har som målsetning å levere til riktig tid, og vektlegger en god åpen dialog med byggherre/ prosjektansvarlig slik at jobben kan planlegges best mulig.

BIM prosjektering

Vi har til en hver tid flere totaltekniske prosjekter hvor vi jobbet tverrfaglig i prosjekteringsgruppe mot oppdragsgiver og i samspill med RIB og arkitekt.

Våre selskaper jobber ut fra samme plattform, og utveksler tegningsunderlag og filer. Dette gir oss en tverrfaglig styrke der vi samarbeider og foretar korreksjoner underveis frem mot utarbeidelse av IFC-filer som vi setter sammen i en felles modell.

For å overføre informasjonen fra modeller til byggeplass, har vi satt opp enkelte prosjekter med verktøy slik at våre prosjektledere og baser kan visualisere de prosjekterte anlegg ovenfor andre prosjektdeltakere.

Miljøfyrtårn

Sig Halvorsen, Rønning Elektro og Energi & Miljö er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrifter. Vi vil overholde gjeldende lover og forskrifter knyttet til ytre og indre miljø. Vi vil begrense påvirkningen på det ytre miljø samtidig som vi tar hensyn til økonomiske forhold. Gjennom målrettet arbeid skal vi jobbe med kontinuerlige forbedringer, årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Styring av innkjøp er de viktigste innsatsfaktorer for å oppnå det målet.

DSC_0019

Rørvakt

Behøver du hjelp ved alvorlige hendelser,
ring 51 68 23 00.

(Gjelder ikke Haugesund, Egersund og Tau)

Minstesats for rørvaktoppdrag er 6700,-. Kilometer kommer i tillegg.

Enovatilskuddet


I 2020 må du slutte å fyre med olje.
Er du klar?


Les mer