Ådne Espeland


Ådne Espeland AS er kanskje vel så kjent under merkenavnet Jæder. En særdeles tradisjonsrik bedrift er det, med aner helt tilbake til 1896. De er kvalitetsbevisste og opptatt av å kunne møte de strengeste krav til effektiv og god matproduksjon.
 
I 2014 kunne de åpne ny kjøttforedlingsfabrikk på Skurvemarka, like ved Ålgård. Totalt 16 500 kvadratmeter og en av Europas mest avanserte i sitt slag. Det ble en fantastisk spennende jobb for TEQVA-gruppen.
 
Fabrikken har egen energisentral og renseanlegg i separate bygg. Det er installert balansert ventilasjon med effektiv varmegjenvinning. Overskuddsvarme fra kjølekompressorene brukes til å varme opp bygget. All belysning er LED-basert, noe som sparer ytterligere energi. Bygget har to tekniske rom, pluss et teknisk loft.
 
I kraft av alle de energismarte løsningene, har fabrikken fått støtte fra Enova.
 

Rørvakt

Behøver du hjelp ved alvorlige hendelser,
ring 51 68 23 00.

(Gjelder ikke Haugesund, Egersund og Tau)

Minstesats for rørvaktoppdrag er 6700,-. Kilometer kommer i tillegg.

Enovatilskuddet


I 2020 må du slutte å fyre med olje.
Er du klar?


Les mer