Næringsmiddel

Tine Meieri

235635
Utbygger:
Størrelse: 22.000m²
Ferdigstillelse: Høst 2011

Ådne Espeland

235700
Utbygger: Masiv Bygg AS
Størrelse: ca 9.000m²
Ferdigstillelse: 2014

Rørvakt

Behøver du hjelp ved alvorlige hendelser,
ring 51 68 23 00.

(Gjelder ikke Egersund og Tau)

Minstesats for rørvaktoppdrag er 4950,-. Kilometer kommer i tillegg.

Enovatilskuddet


I 2015 økte støtten fra Enova

Les mer