Oljedirektoratet

Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (PTil) tok i januar 2013 over siste etappe av en omfattende utbygging og ombygging av lokalene på Ullandhaug. Byggearbeidene har pågått over en periode på nesten fire år, oppdelt i totalt 5 etapper.

De tre første etappene stod ferdig første kvartal 2011, fjerde etappe var ferdig første kvartal 2012, mens siste etappe ble overtatt av leietaker januar 2013.

Byggene rommer i dag:
Oljedirektoratet, med i overkant av 200 ansatte, kontorbygg, laboratorier og lager.
Petroleumstilsynet, med litt under 200 ansatte, kontorbygg.
Petrad, med omtrent 10 ansatte.
Fellestjenester som resepsjon og kantine.
Samt en større kontorfløy for utleie til andre leietakere.

Sig. Halvorsen har her levert komplett sanitæranlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg og sprinkleranlegg. Byggene er forsynt med fjernvarme og fjernkjøling levert av Ullandhaug Energi.

Rørvakt

Behøver du hjelp ved alvorlige hendelser,
ring 51 68 23 00.

(Gjelder ikke Haugesund, Egersund og Tau)

Minstesats for rørvaktoppdrag er 6700,-. Kilometer kommer i tillegg.

Enovatilskuddet


I 2020 må du slutte å fyre med olje.
Er du klar?


Les mer