Røranlegg

Se oversikt over våre røranlegg og systemløsninger

Røranlegg

Se oversikt over våre røranlegg og systemløsninger

Røranlegg i alle typer bygg har vært igjennom en rivende utvikling de senere år.

røranlegg

Dagens krav til komfort, hygiene og energifleksibilitet har gjort at dagens moderne bygg har fått flere typer rørsystemer enn noen gang tidligere. Sammen med våre kunder tilpasser vi systemene slik at de ivaretar byggets og kundens behov.

Vi har utviklet systemløsninger som sikrer enkel og rask installasjon for enkelt vedlikehold av alle typer av de vanlige rørsystemene. Som eksemple på systemer i moderne bygg kan nevnes:

-Sanitæranlegg

-Varmeanlegg

-Kjøleanlegg

-Støvsugeranlegg

-Sprinkleranlegg

-Gassanlegg

Disse systemene spiller sammen slik at de best mulig dekker kundens krav og byggets krav til lavt energiforbruk. Vår erfaring på systemløsninger har vi søkt å utnytte optimalt i vårt eget bygg på Sandnes. For disse løsningene fikk vi bransjens VVS pris i 2006. Bygget vårt brukes i dag i lærebøker for høgskolen som eksempel på “Bygg med smarte energieffektive løsninger”.

Rørvakt

Behøver du hjelp ved alvorlige hendelser,
ring 51 68 23 00.

(Gjelder ikke Haugesund, Egersund og Tau)

Minstesats for rørvaktoppdrag er 6700,-. Kilometer kommer i tillegg.

Enovatilskuddet


I 2020 må du slutte å fyre med olje.
Er du klar?


Les mer