Ansatte tidlig fase/prosjektering

Ansatte tidlig fase/prosjektering

Anders Nilsen

Leder tidlig fase
905 51 005

Inger Halvorsen

Prosjektering / DAK
982 67 785

Svein Horve

DAK / Prosjektering
480 18 821

Kai Vatland

DAK / Prosjektering / Web
480 18 885

Tommy Hellevik

Kalkulering / Prosjektering
982 67 763

Inge Monsen

Kalkulering
982 67 608