Ansatte tidlig fase/prosjektering

Ansatte tidlig fase/prosjektering

Inger Halvorsen

Avdelingsleder
982 67 785

Anders Nilsen

Prosjektering
905 51 005

Leif Tveit

Prosjektering
982 67 722

Svein Horve

DAK / Prosjektering
480 18 821

Kai Vatland

DAK / Prosjektering
480 18 885

Espen Voll

DAK / Prosjektering
982 67 751

Geir Hermansen

Kalkulatør
982 67 773
 

Inge Monsen

Kalkulering
982 67 608