Ansatte tidlig fase/prosjektering

Ansatte tidlig fase/prosjektering

Inger Halvorsen

Avdelingsleder
982 67 785
235577

Anders Nilsen

Prosjektering
905 51 005
235594

Leif Tveit

Prosjektering
982 67 722
235683

Svein Horve

DAK / Prosjektering
480 18 821
235608

Kai Vatland

DAK / Prosjektering
480 18 885
235583

Espen Voll

DAK / Prosjektering
982 67 751
235567-1

Geir Hermansen

Kalkulatør
982 67 773
 
235572

Inge Monsen

Kalkulering
982 67 608
235576